Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní divadlo Brno

30. 8. 2014

Národní divadlo Brno

Ředitelství Národního divadla Brno a předprodej vstupenek

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je hlavní divadelní scéna v Brně. Má k dispozici tři divadelní budovy: Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta. Divadlo vzniklo podle vzoru Národního divadla v Praze, otevřeného roku 1881, a zahájilo svou činnost v roce 1884.

 

Historie

Na počátku 80. let 19. století bylo v tehdy stále ještě převážně německém Brně založeno „Družstvo českého Národního divadla v Brně“ (dne 3. dubna 1881). To získalo dne 18. září 1881 povolení k provozování divadelních her ve velké dvoraně Besedního domu, pod jehož křídly již předtím působily české ochotnické divadelní spolky. Později však byly zpřísněny bezpečnostní předpisy, kterým toto působiště nevyhovělo, a tak bylo uvádění her zastaveno. V roce 1883 proto družstvo zakoupilo restauraci U Marovských s tančírnou Orfeum, která stála na rohu v ústí ulice Veveří do tehdejšího Radvitova náměstí (dnešní Žerotínovo náměstí). Tu přizpůsobilo divadelním potřebám a od prosince 1884 zde začalo svůj pravidelný provoz. Slavnostní otevření bylo původně naplánováno na 29. listopadu, avšak tři dny předtím došlo k požáru, který oddálil otevření na 6. prosince. Ke slavnostní příležitosti byla uvedena hra Josefa Jiřího Kolára Magela

Představení ve dvoraně Besedního domu byla uváděna pod hlavičkou České divadlo družstva divadelního v Brně, v divadle na Veveří pak již pod hlavičkou Národní divadlo v Brně] Prvním ředitelem divadla se stal na jednu sezónu Jan Pištěk. Po něm následovali:

 • 1885-86 František Pokorný
 • 1886-91 Pavel Švanda ze Semčic starší
 • 1891-92 Ladislav Chmelenský a Václav Hübner
 • 1892-93 Vendelín Budil
 • 1993-96 Jan Pištěk (opět)
 • 1896-97 Pavel Švanda ze Semčic mladší
 • 1897-98 Jan Pištěk (opět)
 • 1898-1903 František Lacina
 • 1903-04 Alois Staněk-Doubravský
 • 1904-05 František Lacina (opět)
 • 1905-09 Antoš J. Frýda-Friedl
 • 1909-13 František Lacina (opět)
 • 1913-15 Antonín Fencl
 • 1915-17 František Lacina (opět)

Družstvo se původně staralo o údržbu budovy a k divadelní činnosti ji sezónně pronajímalo různým společnostem, v roce 1891 pak převzalo i program do vlastní režie a byla ustavena Společnost Národního divadla v Brně.[2] Po vzniku samostatného Československa přidělilo Brno divadlu ještě budovu dosavadního německého divadla Na hradbách (dnešní Mahenovo) a další představení byla zajišťována i v Redutě

Od 1. července 1922 převzalo správu a provozování divadla pro ten účel nově ustanovené Kuratorium Národního divadla v Brně To bylo složeno ze zástupců státu, země, města Brna a samotného Družstva. Výnosem ministra vnitra z 12. prosince 1930 pak divadlo přešlo s platností od 1. ledna 1931, už pod novým názvem Zemské divadlo v Brně, pod správu Moravskoslezské země

Dne 2. dubna 1925 se z budovy dnešního Mahenova divadla uskutečnil první rozhlasový přímý přenos činoherní inscenace Československého Radiojournalu (dnes ČRo Brno)

V roce 1939 muselo české divadlo v okupovaném Brně opustit budovu Na hradbách a stáhlo se na Veveří. K jeho dalším působištím patřil sokolský Stadion, Besední dům a sál Typosu. Později se obnovila česká představení Na hradbách a v Redutě alespoň na několik dnů v měsíci.] Dne 12. listopadu 1941 však bylo Zemské divadlo uzavřeno a Družstvo na jaře 1942 zemským úřadem rozpuštěno.

Po svépomocném obnovení činnosti provozovalo divadlo v letech 1945–1946 pražské Družstvo divadel Práce z. sp. s. r. o. Dne 1. března 1946 se po dohodě družstva s městem Brnem a moravskoslezskou zemí dostalo do rukou Správnímu sboru Národního divadla v Brně. Zákon č. 192/1948 Sb., o státním divadle v Brně] pak s účinností od 16. srpna 1948 zřídil Státní divadlo v Brně

Současný stav vedení

V létech 2007 až 2012 byl ředitelem divadla scénograf Daniel Dvořák, který nahradil odvolaného Zdeňka Prokeše. Od září 2012 nemá divadlo ředitele, protože Dvořák podal výpověď. Ani po druhém výběrovém řízení nevybrala odborná komise vhodného kandidáta na šéfa divadla a odložila jeho zvolení o několik měsíců. Podle primátora Brna Romana Onderky to ale není velký problém. „Horší situace by byla v zimě. Teď už je ale dramaturgický plán hotový a nový tým šéfů by ho mohl změnit jen mírně. Jak jsou kvalifikovaní, by se ukázalo až za víc než rok," prohlásil brněnský primátor.

Budovy Národního divadla

Plakát z roku 1904 z premiérového uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Národním divadle Brno

Galerie

 

zdroj Wikipedie,cz

 

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo je divadelní budova v Brně na Malinovského náměstí, součást Národního divadla Brno. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.[1]

Historie

Po požáru tehdejšího Městského divadla Reduta na Zelném trhu roku 1870 bylo nutné postavit novou scénu, a tak byla v roce 1882 dokončena stavba nového německého Městského divadla Na hradbách (dnes Mahenova divadla).

Plány dnešního Mahenova divadla dodala proslulá vídeňská firma Ateliér Fellner a Helmer, vlastněná architekty Ferdinandem Fellnerem a Hermannem Helmerem, podobně jako pro řadu jiných evropských divadel. Samotnou stavbu však provedl brněnský městský stavitel Josef Arnold za řízení architekta J. Nebehostenyho, a to velmi rychle - od započetí stavby do otevření divadla za necelých 17 měsíců.

Přitom bylo nutno během stavby měnit dispozice a vyrovnat se tak s draze zaplacenými zkušenostmi, získanými při požárech tří evropských divadel toho roku - na jaře divadla ve francouzské Nice, v srpnu pak sotva otevřeného Národního divadla v Praze a pak zejména nejhůře postiženého Okružního divadla ve Vídni. Aby se brněnské divadlo vyvarovalo podobných tragických eventualit, musely být mimo plány pořízeny další nové východy a postavena dvě nová postranní schodiště. Další pozdržení způsobilo odvážné a na svou dobu smělé rozhodnutí: nahradit navržené plynové osvětlení zcela novým (pouze tři roky starým!) vynálezem Thomase Alvy Edisona - elektrickými žárovkami. Projekt elektroinstalace provedli sám legendární Edison a jeho laboratoř v New Jersey, elektroinstalaci pak pařížské a vídeňské firmy.

Tehdejší Brno se sto tisíci obyvateli postavilo první divadlo na evropském kontinentu vybavené elektrickým žárovkovým osvětlením. A to ve městě, kde přitom dosud nebyla zavedena elektřina, takže jen pro potřeby divadla musela byt postavena malá elektrárnička. Autor projektu elektrického osvětlení T. A. Edison navštívil Brno až o pětadvacet let později, aby zhlédl jím navržené dílo. Části Edisonovy původní elektroinstalace jsou vystaveny v malé expozici ve foyeru divadla. Mahenovo divadlo je dnes národní technickou památkou.

Divadlo je postaveno ve slohu, který je kombinací neorenesance, neobaroka a neoklasicismu. Původní počet sedadel byl po řadě úprav snížen z původních 1195 na dnešních pohodlných 572.

Zahajovacím představením byl 14. listopadu 1882 Egmont J.W.Goetha s hudbou L. van Beethovena.

Po vzniku Československa roku 1918 divadlo přešlo do českých rukou (pod názvem Divadlo na hradbách) a jeho prvním dramaturgem se stal brněnský spisovatel a dramatik Jiří Mahen, jehož jméno dnes divadlo (od doku 1965) nese.

Roku 1936 byla pražskou firmou Českomoravská Kolben-Daněk provedena rozsáhlá rekonstrukce jeviště, při níž byly instalovány těžké jevištní vozy (dělená podlaha jeviště, mosty a otáčivé jeviště), díky nimž se divadlo tehdy stalo nejmoderněji technicky vybaveným divadlem v Československu.

Až do postavení nového Janáčkova divadla v roce 1965 sloužilo dnešní Mahenovo divadlo převážně opernímu souboru. V tomto divadle bylo např. poprvé uvedeno šest oper Leoše Janáčka a také světová premiéra baletu Romeo a Julie S. Prokofjeva.

Od roku 1965 je Mahenovo divadlo mateřskou scénou činoherního souboru Národního divadla v Brně a svá představení zde hrají i ostatní soubory NDB. Činohra Národního divadla v Brně je jedním z nejstarších divadelních souborů v České republice, profesionálně působí od roku 1884.

Janáčkovo divadlo

Budova Janáčkova divadla v roce 2011
Janáčkovo divadlo v noci

Janáčkovo divadlo je součást Národního divadla v Brně. Sídlí v Rooseveltově ulici v Brně. Jeho ředitelem je ak. arch. Daniel Dvořák.

 

Budova divadla

Budova Janáčkova divadla, jež stojí v Brně v Rooseveltově ulici a je obklopena parkem Koliště, byla vystavěna mezi lety 1961 a 1965. První návrhy vznikly již v letech 1907 a 1910 a situovaly divadlo na místo provizorně koupené budovy (která již kapacitně nepostačovala) na rohu Žerotínova náměstí a ulice Veveří nebo na kraj parku Lužánky.

Návrhy stavby

Mezi lety 1910 a 1958 se odehrálo sedm architektonických soutěží s návrhy na budovu divadla, mezi navrhovateli byly osobnosti jako Bohuslav Fuchs, Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Josef Chochola, Pavel Janák, Jan Kotěra, Emil Králík, Otakar Novotný, Oldřich Starý a Jan Víšek.

V první soutěži vyhrál Josef Mařík, druhý byl Alois Dryák a třetí Theodor Macharáček. Rozpory mezi diskutujícími stranami vyvrcholily další soutěží v roce 1913, která byla vyhlášena pouze pro soutěžící z roku 1910. Byla obeslána pouze dvaceti návrhy, první cena nebyla udělena. Kvůli první světové válce se nezačalo stavět, další kolo se odehrálo až v roce 1936, první cena udělena opět nebyla. Během této soutěže zveřejnil svůj mimosoutěžní návrh i Bohuslav Fuchs, jednalo se o futuristicky zhlížející dílo. V roce 1940 Družstvo vyzvalo pět vybraných projektů, v užší soutěži zvítězil Jan Víšek. Později, v roce 1958, zvítězil opravdu návrh Jana Víška.

Popis

Budova obsahuje jeviště s točnou, na něž navazují zadní a dvě boční jeviště. V budové se nachází hlediště pro 1383 diváků, které je koncipované jako stupňovitý amfiteátr s věncem lóží. V prvním suterénu pod vestibulem jsou umístěny restaurace, kavárna a klub umělců.

Nosná konstrukce se skládá ze železobetonového monolitického skeletu s výplňovým zdivem, hlediště a jeviště jsou zastropeny ocelovými vazníky. Na povrchy exteriérů a interiérů jsou použity materiály jako kámen, dřevo, ocel, sklo a hliník. Obložení a dlažby jsou ze žuly, černého syenitu a vápence. Dřevěná obložení jsou z jilmu a ořechu.

V roce 2007 oznámil brněnský zastupitel Jan Holík, že Janáčkovo divadlo čeká rekonstrukce. V témže roce rekonstrukce započala. Vztahuje se na rekultivaci okolí divadla, včetně vybudování podzemního parkoviště, oprava nevyhovujícího hlediště a další změny. Brněnský rozpočet pro rekonstrukce vyčlenil 111 milionu korun.[1] [2] [3]

Fotografie

 

Divadlo Reduta

Divadlo Reduta.

Divadlo Reduta je součástí Národního divadla v Brně, sídlí na Zelném trhu. Jejím ředitelem je Karel Drgáč.

Budova divadla

Brněnská Reduta je nejstarší divadelní budovou ve střední Evropě. V prosinci 1767 zde koncertoval malý Wolfgang Amadeus Mozart. Budova není zařízená pro provoz stálé divadelní scény, hrají v ní tak různé hostující soubory. V budově je divadelní sál, redutní sál a salonek.

zdroj Wijipedie,cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář